Maja 29

Dette kurset var veldig lærerikt med tanke på evolusjonen og det biologiske aspektet ved sjekking og tiltrekning.