Flørting i praksis

Episode 18: Flørting i praksis

Flørting handler om kommunikasjon og hvordan vi viser vår interesse. Det finnes mange bøker, filmer,tips og artikler som forteller oss hvordan flørting fungerer.  Dessverre er det slik at mange aldri setter kunnskapen ut i praksis og det forblir en teori. Selv om det er viktig å kunne teknikkene og psykologien bak flørting, handler de til syvende og sist om praksis. Det er gjennom praksis at man får tilbakemelding på hva som fungere og hva som ikke fungerer.

Alle som vil bli flinkere til å flørte, må øve på det. Hvis det man lærer ikke blir satt ut i praksis, forblir det kun en teori. Flørting dreier seg også like mye om muntlig kommunikasjon og sosial dynamikk. På den ene siden har vi teknikker og på den andre siden den praktisk gjennomføringen og metoden. Disse to elementene sammen med vår selvfølelse og selvtillit vil avgjøre hvor flinke vi blir til å flørte i praksis.

Share Button

Kommentarer