Kresne

Hvorfor kvinner er kresne

Forskjell mellom kvinner og menn

Har du noen gang stoppet opp og lurt på hvorfor det viser seg å være et mønster på datingmarkedet ved at kvinner oftest er kresne og tilbakeholdne når det kommer til sex, mens menn ofte er de som må ta initiativ, forføre og overbevise kvinnene?

Mange faktorer bør helst ligge til rette for at kvinner velger å gå hele veien med å ha sex med en ny bekjent. Hans karakter bør være av akseptabel standard. Hans tålmodighet skal utfordres. Tester må bestås. Menn, på den andre siden, er ‘spenna klar’ det samme muligheten byr seg. Hvorfor må det være så stor forskjell i kresenhet og villighet til sex mellom kvinner og menn?

Kresne fra naturens side

For å komme nærmere svaret må vi ta noen steg tilbake og se på sex og kjønn i naturen generelt. Vi er ikke den eneste arten med to kjønn. Vi er heller ikke unike på å vise tydelige kjønnsforskjeller i utseende og atferd. Det er faktisk veldig fascinerende å se hvor utrolig mange arter som tilsynelatende faller inn i de samme kjønnsrollemønstrene som vi mennesker viser.

Som oftest er det hannene som konkurrerer iherdig seg i mellom for å skaffe seksuell tilgang til en make, og som viser fram sin flotte fjærpryd, sterke farge eller store kropp for å imponere de kresne hunnene. Menn er ingen unntak. Kvinner, som hunner flest, er tilskuere av sirkuset og kan selektivt velge ut de som imponerer mest. Det er heller ikke en tilfeldighet at mennesket følger dette naturlige atferdsmønsteret. Det hører nemlig til vår evolusjonære arv, fordi det har hatt en reproduktiv fordel.

Ulik foreldreinvestering

Svaret på hvorfor naturen har formet vår seksualitet ulikt ligger i ordet ‘foreldreinvestering’, altså hva det koster av investering for å produsere et avkom. En verden hvor det ikke koster verken tid eller ressurser for å lage et barn er en verden hvor det ikke finnes noen grunn til å være kresen på hvem du lager det sammen med, eller hvor mange. Om partneren er attraktiv eller ikke, spiller da heller ingen rolle. Du kan kjapt gå videre til neste partner og har dermed ikke kastet bort verdifull tid eller ressurser. En slik verden lever vi ikke i. Vår reproduktive biologi dikterer nemlig at kvinner investerer mye mer enn menn.

Kvinner

Eggcellene er store og næringsrike, i tillegg til å være av et begrenset antall. I motsetning er sædcellene ikke stort mer enn en dna-tråd med en hale og blir produsert i et ekstremt høyt tempo. At 280 millioner sædceller blir sløst bort for hver ejakulasjon er derfor heller ingen krise for menn. Som andre pattedyr har kvinner også en indre befruktning med et krevende svangerskap, en risikabel fødsel og en lengre periode med amming i ettertid. Dette betyr at en kvinne kan bare produserer ett avkom hver 9. måned til hvert 2. år. I tillegg til flere månender med ammingen etter en risikabel fødsel, er dette den minimale foreldreinvesteringen en kvinne må gi for å produsere et avkom.

Menn

Menn, derimot, har potensiale til å produsere et uendelig antall avkom. Etter noen sekunder fysisk innsats og noen milligram sperm, har menn gjort sin minimale investering for å skape et barn. Deres reproduktive suksess er derfor ikke begrenset av ressursene de må ofre, men heller begrenset av antall kvinner som er tilgjengelige og villige. En kjønnsfordeling i et samfunn som er 50/50 betyr derfor ikke nødvendigvis én mann for hver kvinne. Ufruktbare perioder under menstruasjonssyklusen, lang graviditet og ufruktbar overgangsalder skaper et snevert vindu av muligheter for når kvinner er mottagelige til å lage barn. På den andre siden har menn, etter puberteten, muligheten hver dag, livet ut.

Dynamikken mellom menn og kvinner

Denne ekstremt skeive fordelingen av obligatorisk foreldreinvestering har altså gjort menn til en vare av overflod på dating-markedet og kvinner av en heller stor etterspørsel. På grunnlag av de ulike reproduktive utfordringene har evolusjonen dermed formet kjønnene slik de er i dag. Ikke bare det fysiologiske, men også vår psykologiske utrustning bærer preg av en seksuell seleksjon hvor ulike utfordringer for menn og kvinner har måttet løses på ulike måter:

Kvinner har blitt selektert fram til å være mer kresne i valg av partner for å unngå å bli sittende alene med barneomsorgen uten investering fra mannen. Kresne har de også råd til å være siden de er av stor etterspørsel på dating markedet. Menn som er begrenset av tilgjengelige kvinner har måttet konkurrere seg i mellom og overbevise det motsatte kjønnet at han er av god kvalitet.

Det er da heller ikke tilfeldig at vi ser disse kjønnsrollene gå igjen hos de fleste arter hvor hunner investerer betydelig mer enn hannene i reproduksjon. Jo skeivere fordeling i foreldreinvestering, desto mer framtredende er kjønnsrollene. Menneskene har ikke de mest framtredende kjønnsrollene nettopp fordi menn flest investerer en god del i sine avkom. Hos noen arter er foreldreinvesteringen derimot snudd på hode. Hos sjøhester for eksempel, dumper hunnen eggene over til hannen, som så må bære på de i sine rugesekker til de klekkes. Dette er mer tidkrevende enn det er for hunnene å produsere nye egg, som da har flere egg å levere enn tilgjengelige hanner å levere eggene til. Resultatet er da at hannene, som investerer, mest er  kresne i valg av partner, og hvor hunnene konkurrere seg i mellom og vise seg fram til hannene. Her er altså kjønnsrollene snudd på hodet.

Utfallet av forskjellen

Så, er du mann og har ergret deg over at kvinner er kresne eller spiller ‘hard to get’? Sett deg selv i deres posisjon neste gang, hvor du blir sjekket opp hvert 5. minutt på byen og får utallige lange blikk på dansegulvet. Hver one-night-stand innebærer en risk for videre 9 måneders graviditet, en risikofylt fødsel og en krevende oppdragelsesperiode av barnet, muligens alene. Å være en kresen kvinne ville ha falt deg veldig naturlig. Atferden har nemlig blitt oppfordret fra medfødte psykologiske følelsesmekanismer, formet av evolusjonen gjennom generasjoner.

Share Button

Comments