Flørte

Hvordan flørte med hvem som helst

Har du noen gang hørt andre si «jeg kan ikke flørte«? Vi tenker på det å flørte eller å synge som noe vi kan eller ikke kan. Vi tror at disse ferdighetene ikke kan læres, men at de bare er noe vi er født med. Uansett om man har talent for disse ferdighetene eller ei, vil det for de aller fleste kreve en masse trening i tillegg. Desverre finnes det en overbevisning blant folk flest om at vi ikke kan lære oss disse type ferdigheter. Noe jeg høre ofte er «jeg har ikke peiling på damer» eller «jeg skjønner meg ikke på gutter». Jeg pleier ofte å svare tilbake, «har du prøvd å forstå?».

Hvordan flørte

Det å forstå seg på det motsatte kjønn er avgjørende for å lykkes når du skal flørte. Grunnen til at vi har utrykk som dette, er ofte fordi vi mangler gode kilder til flørting og sjekking. Du kan jo selv stille deg spørsmålet om hvordan du skal bli flink til å flørte eller hvordan du kan få god selvtillit. Svaret er ikke gitt og mange føler at det er en del av identietenden deres, ved å enten forstå eller ikke forstå flørting.

Det å flørte er viktig for oss enten vi føler oss som en Casanova eller bare ønsker en partner å dele livet med. Å flørte kan gi mange muligheter i livet og rettferdiggjør mye av vår adferd. Det å flørte handler om å kunne vise sin intensjon uten å føle at man fremstår desperat. Det er nettop her kunsten ved det å flørte ligger, fordi vi trenger å blottstille oss litt i prosessen. Samtidig kan avvisning føles vondt fordi det føles personlig. Samtidig vil det bli dumt å si at «jeg kan ikke flørte» om du aldri har lært det skikkelig.

Flørte med risikoen

Mye av det som holder oss tilbake er risikoen for å bli avvist. Vi er redd for avvisning av flere grunner, men fra naturens side handler dette om risikoen for at våre gener skal viskes ut. Opp gjennom tiden har avvisning hatt store konsekvenser fordi vi var langt færre på mennesker i verden. Vi bodde i små stammer og det var langt mellom de ulike stammene. En avvisning kunne bety at våre gener ikke ble ført videre eller at andre rivaler utkonkurrerte oss i kampen om å finne en partner. Ved å flørte med feil person eller mislykkes når man prøvde å flørte var derfor risikofylt. I dag har vi langt flere muligheter, men kjenner fremdeles på noe av den samme frykten. For å bli flink til å flørte trenger vi derfor å akseptere at vi har denne frykten og kommer til å bli avvist på veien mot vår drømmepartner. Ved å ta risikoen uansett, satser du og får muligheten til å lykkes. Jo mer investering, dess mer avkastning.

Flørte med selvtillit

Det er et utrykk som sier «with competence comes confidence». Det samme gjelder når vi flørter og uten god selvtillit blir det vanskelig å skape et godt inntrykk. Mange tenker nok også på selvtillit som noe man bare har eller ikke har. Samtidig er selvtillit noe som har med kunnskap og erfaring å gjøre. Det er ikke noe man bare blir født med eller ei. Bare forestill deg at du i dag skal holde et foredrag om noe du absolutt ikke har peiling på, ville du vært selvsikker? Vi blir alle litt selvbevisste overfor sosialt press, men uten kunnskap om det vi gjør, blir vi enda mindre selvsikre. Har du i tillegg liten erfaring med å holde et foredrag er det ganske sikkert at du ikke fremstår selvsikker. For å bli mer selvsikker når du flørter, trenger du derfor øke din kunnskap om emnet og praktisere det masse, tørre å risikere og lære av feilene dine.

Øke din kunnskap

For å øke kunnskapen din rundt flørting og sjekking finnes det mange kilder. Det finnes utallige bøker der ute og alle lover de innehar oppskriften på suksess når det kommer til sjekking og flørting. Nettet er fult av artikler om hvordan du kan kapre drømmepartneren. Fordelene med å ha mange tilgjengelig kilder i dag er at vi får perspektiv, ulempen er at mange av kildene ikke går i dybden og ikke gir oss den dypere forståelsen. Det er en grunn til det tar 3 år å få en bachelor og 5 år få en master. Om du liker det eller ikke har du over flere år lært noe om flørting enten bevisst eller ubevisst gjennom sosialisering. Skal du få den kunnskapen du trenger for å tiltrekke deg hvem du vil, trengs det ofte et lite dypdykk i flørtingens verden. Vi pleier å si at hvis du jevnt over 1 år går inn for å lære deg sjekking og flørting, vil det legge et utrolig godt grunnlag.

Praktisere din kunnskap

Kunnskap er viktig når vi ønsker å bli flinkere til å flørte, samtidig som praktisering er minst like viktig. Det å implementere din nye kunnskap så fort som mulig, gjør det til en ferdighet, istedenfor bare en tanke eller teori. Flørting hander om kommunikasjon og i all hovedsak muntlig kommunikasjon. Når du flørter balanserer du din kunnskap, teknikk og praktiske gjennomføringsevne under press. Du må praktisere mye og ta den risikoen som kreves for å bli flink i flørting. I tillegg til å sette den nye kunnskapen din ut i praksis, trenger du å evaluere det du gjør underveis. For å kunne måle utviklingen din må du jobbe med sjekkingen strukturert. Hvordan skal du ellers kunne måle om du er blitt noe bedre? Til slutt er det også viktig å nevnte at et klart mål vil motivere deg og klargjøre hvorfor du ønsker å mestre dette. Målet må være målbart, ha en tidsavgrensning og være konkret nok til å kunne oppnås. Lykke til!

Share Button

Kommentarer